Numer 1/2017 (17) – Krzyk mody

12 lipca 2017

KRZYK MODY
Artykuły badawcze zebrane w numerze są poszerzonymi wersjami wybranych referatów wygłoszonych na ogólnopolskiej konferencji naukowej Krzyk mody, która odbyła się w dniach 13-14 maja 2016 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.    SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI
    Karolina Koprowska

    TEKSTY BADAWCZE
 • Barbara Duchalska  Frak i kontusz. Dwa projekty tożsamościowe polskich marek streetwearowych
 • Ewelina Śliwa – W ogniu relacji: reportaż – moda czy głos współczesności?
 • Jakub Kłeczek – Wearable technology art – nowe zjawisko w sztuce mediów? Wstępna charakterystyka nurtu na podstawie prac Atsuko Tanaki, Charlotte Moorman i Nam June Paika
 • Agnieszka Kieziejewicz – Myszka Miki w kimonie, czyli tradycyjny ubiór japoński w ponowoczesności

    Numer recenzowali:

 • dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko (Instytut Historii Sztuki UJ)
 • dr Karina Jarzyńska (MOCAK)
 • dr Tomasz Kunz (Wydział Polonistyki UJ)
 • dr Maria Kobielska (Wydział Polonistyki UJ)
 • dr Michał Krawczak (Instytut Teatru i Sztuki Mediów UAM)
 • dr Katarzyna Marak (Wydział Filologiczny UMK)
 • dr Justyna Tabaszewska (Instytut Badań Literackich PAN)

Comments