Numer 2/2016 (16) – Fetysze

30 grudnia 2016

FETYSZE

    z prof. dr. hab. ANDRZEJEM SZYJEWSKIM
    o źródłach pojęcia fetyszyzmu
    i jego współczesnym kształcie

    TEKSTY BADAWCZE
    
    Recenzenci w roku 2016:
  • prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM)
  • dr hab. Roma Sendyka (Wydział Polonistyki UJ)
  • dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ (Wydział Polonistyki UJ)
  • dr Anna Róża Burzyńska (Wydział Polonistyki UJ)
  • dr Jerzy Franczak (Wydział Polonistyki UJ)
  • dr Martyna Kowalska (Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ)
  • dr Anna Marchewka (Wydział Polonistyki UJ)

    Redakcja: Joanna Barańska, Kamila Burchart, Aleksandra Grzemska, Ilona Klimek,                Karolina Koprowska, Emilia Leszczyńska, Łukasz Łoziński, Katarzyna Pasternak, Katarzyna     Pawlicka, Katarzyna Prałat, Aneta Pudzisz, Katarzyna Twardowska