Numer 2/2017 (18) - Przeszłość

30 grudnia 2017PRZESZŁOŚĆ


REDAKCJA:

Dominika Kardaś, Karolina Koprowska, Emilia Leszczyńska, Łukasz Łoziński, Katarzyna Pasternak, Katarzyna PawlickaRECENZENCI W ROKU 2017:
 • prof. dr hab. Andrzej Sulikowski, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
 • dr hab. prof. nadzw. UŁ Arkadiusz Morawiec, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
 • dr hab. Beata Gontarz, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego
 • dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr hab. Dorota Kozicka, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr hab. Małgorzata Sacha, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr hab. Małgorzata Stępnik, Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie
 • dr Anna Róża Burzyńska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Jerzy Franczak, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Renata Iwicka, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Karina Jarzyńska, MOCAK
 • dr Ewa Kamińska, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Michał Krawczak, Instytut Teatru i Sztuki Mediów UAM
 • dr Maria Kobielska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Tomasz Kunz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Katarzyna Marak, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • dr Anna Pekaniec, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Joanna Stolarek, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • dr Monika Świerkosz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Justyna Tabaszewska, Instytut Badań Literackich PAN
 • dr Anna Włodarczyk, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 • dr Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak, Instytut Zarządzania Wiedzą i Komunikacją Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach


KOREKTA:

Bernard Chrunik, Adam Kałuża, Maria Król, Tadeusz Sobczyk, Aleksandra Drewniak, Urszula Żupnik