Numer 2/2019 (22) - Bio-światyBIO-ŚWIATY

ROZMOWY
TEMAT NUMERU


RECENZJE

RECENZENCI W ROKU 2019:
prof. dr hab. Paweł Dybel, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny
prof. dr hab. Andrzej Skrendo, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Szczeciński 
dr hab. prof. AP Katarzyna Jerzak, Akademia Pomorska w Słupsku 
dr hab. prof. UŚ Beata Mytych-Forajter, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski 
dr hab. prof. UJ, Bartłomiej Dobroczyński, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński 
dr hab. Paweł Tański, prof. UMK, Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Magdalena Horodecka, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański
dr Anita Jarzyna, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
dr Magdalena Kokoszka, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski
dr Agnieszka Trześniewska-Nowak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Joanna Łapińska
dr Agnieszka Podruczna, Zakład Studiów Postkolonialnych i Literatur Podróżniczych UŚ 
dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Uniwersytet Warszawski
dr Michał Pospiszyl, Zakład Filozofii Polityki, ISP PAN
dr Aleksandra Szwagrzyk-Dalasińska, Fundacja Emic
dr Agnieszka Grzelak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy