27 grudnia 2011


GDZIE JEST POSTMODERNIZM?

CZĘŚĆ PIERWSZA


Artykuły publikowane w niniejszym numerze stanowią wybór z konferencji naukowej Gdzie jest postmodernizm? zorganizowanej przez Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury UJ, Dyskusyjny Klub Filmoznawców UJ oraz "Grupę Dyskusyjną" Sekcję Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki UJ. Konferencja odbyła się 3 i 4 czerwca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.


(Ostatnia aktualizacja: 28 grudnia 2011)