Numer 1/2017 (17) – Krzyk modyKRZYK MODY
Artykuły badawcze zebrane w numerze są poszerzonymi wersjami wybranych referatów wygłoszonych na ogólnopolskiej konferencji naukowej Krzyk mody, która odbyła się w dniach 13-14 maja 2016 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.    TEKSTY BADAWCZE

    Recenzenci:

  • dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko (Instytut Historii Sztuki UJ)
  • dr Renata Iwicka (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ)
  • dr Karina Jarzyńska (MOCAK)
  • dr Ewa Kamińska (Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ)
  • dr Maria Kobielska (Wydział Polonistyki UJ)
  • dr Michał Krawczak (Instytut Teatru i Sztuki Mediów UAM)
  • dr Tomasz Kunz (Wydział Polonistyki UJ)
  • dr Katarzyna Marak (Wydział Filologiczny UMK)
  • dr Justyna Tabaszewska (Instytut Badań Literackich PAN)

Comments