Numer 2/2018 (20) - Strach
STRACH

TEMAT NUMERU


RECENZJE

RECENZENCI W ROKU 2018:
 • prof. zw. dr hab. Włodzimierz Bolecki, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
 • dr hab. Prof. UMK Violetta Wróblewska, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Paweł Majewski, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Iwona Węgrzyn, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr hab. Paweł Tański, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Jerzy Franczak, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 • dr hab. Marta Tomczok, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • dr hab. Andrzej Juszczyk, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Jowita Guja, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Piotr Gorliński-Kucik, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • dr Anita Jarzyna, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
 • dr Liliana Kalita, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr Michał Kłosiński, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • dr Łukasz Książyk, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Maria Pleskaczyńska, Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • dr Patryk Szaj, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Róża Burzyńska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego