Tematy następnych numerów:2) BÓL i CIERPIENIEZapraszamy do nadsyłania propozycji wydawniczych do nowego numeru czasopisma naukowego „Polisemia”, którego tematem przewodnim jest BÓL i CIERPIENIE. 

Ból wielokrotnie poddawany był religijnym, filozoficznym czy artystycznym konceptualizacjom, wciąż jednak pozostaje fundamentalnie nieprzenikniony. Dla Ernsta Jüngera to fenomen zasadniczy dla zrozumienia nowoczesności i wyłaniającej się z niej nowej formy człowieka. Równie istotne miejsce zajmował ból w myśli Hannah Arendt, która próbowała uchwycić trudność w artykulacji tego radykalnie subiektywnego doznania: „[ból to] najbardziej intensywne ze znanych nam odczuć, zdolne przytłumić wszystkie inne doznania, (…) zarazem najbardziej osobiste i najtrudniejsze do zakomunikowania”. Susan Sontag natomiast rozważała tę kwestię na gruncie przedstawień wizualnych – obrazów cierpienia innego, z którymi konfrontujemy się w ramach przekazu medialnego. Z problematyką komunikacji nierozerwalnie związana jest inherentnie ludzka potrzeba nadania cierpieniu sensu, egzystencjalnego znaczenia, co pozostaje zadaniem szczególnie trudnym, jako że – jak powiada Simone Weil – rzeczywistością bólu jest „nieobecność znaczenia”.

Cierpienie natomiast Karl Jaspers uważał za jedną z sytuacji granicznych, obok śmierci, walki, winy i dzia-łania przypadku. Wszystkie one są nieuniknione, jednak ich przeżywanie pozwala podmiotowi na prawdziwe egzystowanie, czyli kontakt z transcendencją. Według niemieckiego filozofa cierpienie wiąże się z doświadczeniem cielesności podmiotu i odczuwanym przez niego bólem fizycznym. Towarzyszy ono również wszystkim pozostałym sytuacjom granicznym. Z kolei w pięciu esejach O bólu (2016) Łukasz Musiał zaznaczył, że podmiot cierpiący na moment traci z oczu samego siebie, nie może zajmować pozycji transcendentnej w stosunku do własnego istnienia.

          Ból i cierpienie zatem wciąż stanowią wyzwanie o charakterze zarówno filozoficznym, artystycznym, jak i egzystencjalnym. Wyzwanie, które domaga się bodaj szczególnego namysłu właśnie w obecnym stanie wyjątkowym, gdy ponownie się aktualizuje, odsłania przed nami swoje nowe oblicze.

Proponowane zagadnienia:

 • rozchwiane antynomie: ból a cierpienie, cielesne a rozumowe, semiotyczne                    a symboliczne;
 •  re-prezentacje bólu: formy, figury, symbole, obrazy;
 •  problematyka podmiotowości: psychofizyczna kondycja cierpiącego;
 • dyskursywizacja bólu – cierpienie wobec filozofii/nauki;
 • potrzeba ekspresji bólu a kategoria milczenia, nietranzytywność bólu;
 • komunikacyjny impas: radykalna subiektywność bólu a widok cudzego cierpienia;
 • ból w perspektywie afektywnej;
 • w poszukiwaniu sensu: waloryzacja cierpienia;
 • dystrybucja obrazów cierpienia w przestrzeni medialnej: pomiędzy empatią a konsumpcją                          czy zobojętnieniem;
 • ciało cierpiące a dyskursy władzy, dominacji;
 • analgetyczny horyzont: lęk przed bólem;
 • wartościowanie cierpienia;
 • czy cierpienie może być przeciwnikiem intelektu?

 

Proponowana lista zagadnień nie wyczerpuje problematyki numeru, dlatego zachęcamy do nadsyłania własnych propozycji.

Teksty (wraz z bibliografią, abstraktem i słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim) prosimy przesyłać na adres e-mail redakcji (redakcja@polisemia.com.pl) do 15 września 2020.

Teksty należy przygotować zgodnie z wymogami edytorskimi.


Montujemy nowy dział! 

 


Zespół redakcyjny “Polisemii” zaprasza wszystkich zainteresowanych do nadsyłania tekstów do nowego działu MONTAŻE. Pragniemy stworzyć przestrzeń wspólnotową dla osób które niezmiennie porusza ta dziwna instytucja zwana kulturą. 

W dziale zamieszczać będziemy krótsze i dłuższe formy: eseje, teksty krytyczne, analizy tekstów kultury, rozmowy i recenzje książek, eseje wizualne, które w jakiś sposób mogą korespondować z powstającymi równolegle artykułami naukowymi. [lub: z bieżącym numerem czasopisma - kolejno: konflikty, ból i cierpienie.] Z zainteresowaniem zapoznamy się również z tymi tekstami, które nie wpisują się w aktualnie proponowany temat wydawniczy! 

Do działu Montaże przyjmujemy teksty, których długość nie przekracza 25 tys. znaków ze spacjami i przypisami dolnymi. Nadesłane propozycje przechodzić będą jedynie recenzję wewnętrzną (bez procedury double blind review).Nabór tekstów do działu kulturalnego MONTAŻE


(P)O PANDEMII 


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nadsyłania tekstów do cyklu wchodzącego w skład naszego nowego działu kulturalnego MONTAŻE, który skupiać się będzie na bardzo konkretnym zagadnieniu, a mianowicie – na kwestii pandemii. Jest to zjawisko niezwykle aktualne, współtworzące od pewnego czasu naszą codzienność, rekonfigurujące i ingerujące w wiele sfer naszego życia: społeczną, ekonomiczną, polityczną czy kulturową. Co więcej, jako problem stosunkowo nowy, mniej lub bardziej oswojony przez każdego z nas, stanowi niewyczerpany jak dotąd potencjał badawczy.                   

Z tego powodu zachęcamy do wykorzystania tych nadzwyczajnych okoliczności pod kątem naukowym oraz podzielenia się swoimi przemyśleniami/obserwacjami w postaci tekstów okołopandemicznych/ postpandemicznych: form eseistycznych, recenzji, krótkich interpretacji  tekstów kultury o rozmiarze od 4 do 10 tys. znaków z przypisami dolnymi i spacjami. Prosimy o przesyłanie artykułów na adres e-mail redakcji (redakcja@polisemia.com.pl) do                   30 września 2020.