Temat następnego numeru:


STRACH


Zapraszamy do nadsyłania propozycji wydawniczych do nowego numeru czasopisma naukowego „Polisemia” (2/2018), którego tematem przewodnim jest STRACH. Rozpatrując współczesną kulturę i obecny dyskurs publiczny z perspektywy emocjonalno-afektywnej, trudno nie zauważyć, że dominująca wydaje się w nim obecność strachu – zarówno jako jednostkowego czy zbiorowego odczucia, jak i czynnika warunkującego działania ekonomiczne i polityczne. Dlatego też proponujemy wieloaspektowy namysł nad sposobami wytwarzania strachu, jego mechanizmami oraz formami reprezentacji i artykulacji.

PROPONOWANE ZAGADNIENIA

Wytwarzanie strachu w literaturze i tekstach kultury

Poetyka grozy w teatrze, filmie, muzyce, sztuce, architekturze, fotografii

Zarządzanie strachem – problem władzy

Strach przed nieznanym – przekraczanie granic, problem obcości, zjawiska nadprzyrodzone

Misterium tremendum. Strach w przeżyciu mistycznym

Strach a inne afekty

Bać się życia. Lęk egzystencjalny

Problem nieobecności i strachu przed pustką

Konsekwencje strachu


Teksty prosimy przesyłać do 16 października 2018 r. na adres e-mail redakcji (redakcja@polisemia.com.pl) wraz z bibliografią, abstraktem i słowa kluczowymi w języku polskim

i angielskim.


Teksty należy przygotować zgodnie z wymogami edytorskimi.


Czekamy również na własne propozycje autorów.