Temat następnego numeru:

PRZESZŁOŚĆ


Teksty prosimy przesyłać do 31 marca 2017 roku na adres e-mail redakcji wraz z bibliografią oraz abstraktem w języku polskim i angielskim. Lista proponowanych zagadnień znajduje się na dole strony.

Teksty należy przygotować zgodnie z wymogami edytorskimi.

W dalszej kolejności ukaże się numer pt. PRZYSZŁOŚĆ. Nabór będzie trwał do 31 maja 2017 roku.

Czekamy również na własne propozycje autorów.


PRZESZŁOŚĆ  PROPONOWANE ZAGADNIENIA

Reprezentacje przeszłości w literaturze i innych wypowiedziach artystycznych

Przeszłość w debacie publicznej – porządek dyskursu, kategorie, schematy

Świadectwa i postpamięć – przeszłość pamiętana, doświadczana i wyobrażana

Niepamięć – brak wiedzy o przeszłości, wyparcie, zerwanie ciągłości kulturowej

Konstruowanie przeszłości – na użytek jednostki lub grup społecznych

Społeczne przeżywanie przeszłości – tworzenie wspólnoty i ustanawianie dystynkcji

Kreacja mitów, ich podtrzymywanie, modyfikowanie, usuwanie

Obecność przeszłości w kulturze współczesnej – długofalowe konsekwencje, atawizmy, praktyki pamięci