Temat następnego numeru:BIOŚWIATYZapraszamy do nadsyłania propozycji wydawniczych do nowego numeru czasopisma naukowego „Polisemia” (2/2019), poświęconego tematowi BIOŚWIATY.  

Czy antropogeniczne zmiany w środowisku mogą przekształcić Ziemię w miejsce, w którym ludzie nie będą mogli żyć? Pytanie to stanowi punkt wyjścia wystawy Bezludzka Ziemia pokazywanej w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, która pokazuje, że destrukcyjny wpływ człowieka na planetę może prowadzić do wytworzenia przez nią innych form życia. Taka projekcja „bezludzkiej” planety daje do myślenia i prowokuje do dalszych pytań, stawianych również w ramach zwrotu posthumanistycznego, ekokrytyki czy zwrotu ekologicznego, mianowicie:


1) jak w obliczu postępujących zmian klimatycznych i katastrof ekologicznych rozumieć relację między tym, co ludzkie, a tym, co zwierzęce, roślinne, materialne;

2) na czym może polegać sprawczość środowiska, zwierząt i innych czynników nieludzkich oraz w jaki sposób wpływają one na człowieka;

3) jak w epoce antropocenu pojmować samą „naturę” i jej relację do „kultury”;

4) w jaki sposób wreszcie na zachodzące zmiany reaguje literatura i sztuka, co próbuje nam pokazać i powiedzieć.    

 Proponowane zagadnienia: 

  • Przekraczając antropocentryzm – konceptualizacje relacji człowiek-natura w literaturze                 i tekstach kultury
  • Krajobraz, okolica, środowisko… – poszukiwania terminologiczne
  • Literackie, filmowe i artystyczne formy zaangażowania ekologicznego
  • Ludzkie/nieludzkie/międzygatunkowe – filozoficzne i estetyczne konsekwencje antropocenu
  • Ekokatastrofy – przyroda w obliczu katastrof i konfliktów
  • Świadkowie (eko)katastrof – post-świadek, bio-świadek
  • Przyroda w perspektywie forensycznej
  • Ekopolityki, polityki natury
  • Bioart: sztuka roślin
  • Miejski rezerwat – przyroda w mieście

 

Teksty prosimy przesyłać na adres e-mail redakcji (redakcja@polisemia.com.pl

wraz z bibliografią, abstraktem i słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim.

Teksty należy przygotować zgodnie z wymogami edytorskimi.