Temat następnego numeru:

PRZYSZŁOŚĆ

 

Teksty prosimy przesyłać na adres e-mail redakcji wraz z bibliografią oraz abstraktem w języku polskim i angielskim.

Teksty należy przygotować zgodnie z wymogami edytorskimi.

Czekamy również na własne propozycje autorów.

 

PROPONOWANE ZAGADNIENIA

Wyobrażenia przyszłości w tekstach kultury

Człowiek wobec idei czasu

Prognozowanie przyszłości, objawienia przyszłości

Spory o przyszłość w debacie publicznej

Działania mające na celu konstruowanie określonej przyszłości

Tworzenie utopii (postulaty, poczucie odpowiedzialności, lęki i nadzieje)

Dystopie

Science-fiction w perspektywie antropologicznej

Wizje raju, oczekiwanie mesjasza

Utopie w skali mikro (projektowanie małych wspólnot, tworzenie utopii w kontekście prowincji, wymiary lokalności, relacje na linii centrum-peryferie)