Redakcja czasopisma


E–mail: redakcja@polisemia.com.plRedaktorka naczelna

Karolina Koprowska

(Wydział Polonistyki UJ)

karolina.koprowska@polisemia.com.pl


Redaktor gościnny

Łukasz Łoziński

(Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ)

lukasz.lozinski@polisemia.com.pl


Redaktorki

Dominika Kardaś

(Wydział Polonistyki UJ)

dominika.kardas@polisemia.com.pl


Katarzyna Pasternak

(Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ)

katarzyna.pasternak@polisemia.com.plGrafika:                      Stanisław Antoni Kazimierski
Wydawca


Uniwersytet Jagielloński

Wydział Polonistyki

ul. Gołębia 16, 31-007 Kraków
Wcześniej redakcję współtworzyli: Katarzyna Pawlicka, Aleksandra Grzemska, Joanna Barańska, Emilia Leszczyńska, Kamila Burchart, Katarzyna Gil, Ilona Klimek, Michał Koza, Magdalena Kunz, Alicja Muller, Katarzyna Prałat, Aneta Pudzisz, Paweł Rams, Olga Szmidt, Katarzyna Twardowska i Ryszard Wołosiuk.


Redaktorzy naczelni:

2010-2013 Olga Szmidt

2013-2016 Michał Koza

2016-2017 Łukasz Łoziński