Redakcja czasopisma


E–mail: redakcja@polisemia.com.pl


Redaktor naczelny

Łukasz Łoziński            lukasz.lozinski@polisemia.com.pl

Zastępczyni redaktora naczelnego

Aleksandra Grzemska   aleksandra.grzemska@polisemia.com.pl

Redaktorki

Joanna Barańska          joanna.baranska@polisemia.com.pl

Kamila Burchart           kamila.burchart@polisemia.com.pl

Ilona Klimek                ilona.klimek@polisemia.com.pl

Karolina Koprowska      karolina.koprowska@polisemia.com.pl

Emilia Leszczyńska       emilia.leszczynska@polisemia.com.pl

Katarzyna Pasternak     katarzyna.pasternak@polisemia.com.pl

Katarzyna Pawlicka       katarzyna.pawlicka@polisemia.com.pl

Katarzyna Prałat           katarzyna.pralat@polisemia.com.plGrafika:                      Stanisław Antoni Kazimierski
Wydawca


Uniwersytet Jagielloński

Wydział Polonistyki

ul. Gołębia 16, 31-007 Kraków
We wcześniejszych latach redakcję współtworzyli: Katarzyna Gil, Michał Koza, Magdalena Kunz, Aneta Pudzisz, Paweł Rams, Olga Szmidt, Katarzyna Twardowska i Ryszard Wołosiuk.