Redakcja czasopisma


E–mail: redakcja@polisemia.com.plRedaktorka naczelna

mgr Karolina Koprowska

(Wydział Polonistyki UJ)

karolina.koprowska@polisemia.com.pl


Redaktorzy

mgr Magdalena Brodacka

(Wydział Polonistyki UJ)

magdalena.brodacka@polisemia.com.pl


mgr Monika Gromala

(Instytut Badań Literackich)

monika.gromala@polisemia.com.pl


lic. Martyna Jeleń

(Wydział Polonistyki UJ)

martyna.jelen@polisemia.com.pl


lic. Dominika Kardaś

(Wydział Polonistyki UJ)

dominika.kardas@polisemia.com.pl


mgr Katarzyna Pasternak

(Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ)

katarzyna.pasternak@polisemia.com.pl


mgr Sebastian Porzuczek

(Wydział Polonistyki UJ)

sebastian.porzuczek@polisemia.com.pl


mgr Paulina Sobczyk

(Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ)

paulina.sobczyk@polisemia.com.pl


mgr Małgorzata Tarnowska

(Wydział Polonistyki UW)

malgorzata.tarnowska@polisemia.com.pl
Grafika:                      Stanisław Antoni Kazimierski
Wydawca


Uniwersytet Jagielloński

Wydział Polonistyki

ul. Gołębia 16, 31-007 Kraków
Wcześniej redakcję współtworzyli: Joanna Barańska, Aleksandra Grzemska, Emilia Leszczyńska, Kamila Burchart, Katarzyna Gil, Ilona Klimek, Michał Koza, Magdalena Kunz, Łukasz Łoziński, Alicja Muller, Katarzyna Pawlicka, Katarzyna Prałat, Aneta Pudzisz, Paweł Rams, Olga Szmidt, Katarzyna Twardowska i Ryszard Wołosiuk.


Redaktorzy naczelni:

2010-2013 Olga Szmidt

2013-2016 Michał Koza

2016-2017 Łukasz Łoziński