Call for papers‎ > ‎

Konferencja


ZAPROSZENIE


Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury UJ we współpracy z Dyskusyjnym Klubem Filmoznawców UJ oraz "Grupą Dyskusyjną" Sekcją Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki UJ serdecznie zapraszają studentów i doktorantów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej


GDZIE JEST POSTMODERNIZM?Problemy, które planujemy poruszyć podczas konferencji podzieliliśmy na trzy bloki tematyczne - historię sztuki, film oraz literaturę. Podane poniżej propozycje tematów są jedynie próbą zakreślenia pól problemowych, które będą nas interesować podczas konferencji. Czekamy zarówno na teksty teoretyczne, jak i prace interpretacyjne. Proponujemy następujące zagadnienia:
HISTORIA SZTUKI

1. Postmodernizm a feminizm i postfeminizm w sztukach wizualnych.
2. The new art history – nowe metody analizy i interpretacji sztuki.
3. Symulakrum i symulakra. Wpływ teorii Baudrillarda na sztuki wizualne.
4. Suwerenność dyscypliny. Polemiczna historia sztuki.
5. Postmodernizm oporu – sztuka zaangażowana.
6. Estetyka postmodernizmu w sztuce lat 60.-80. 
7. Dzieła sztuki życie po życiu. Intencje artysty a interpretacje odbiorców.

FILM

1. Historia lubi się powtarzać? Reinterpretacja historii w filmach postmodernistycznych – redefiniowanie tradycji oraz gry z faktografią. 
2. I kto to mówi? Narracja w kinie postmodernistycznym.
3. (Re)kreacje. Problem autorstwa a filmowy postmodernizm.
4. Kondycja kina postmodernistycznego - artystyczne eksploracje czy popkulturowa stagnacja?
5. Post(?)modernizm. Status nurtu wobec modernizmu i neomodernizmu.
6. Filmowe adaptacje literatury postmodernistycznej. 
7. Postmodernizm nad Wisłą. Polskie dzieje nurtu.
8. Zdaniem krytyki filmowej – narzędzia, projekty i schematy myślowe wobec postmodernizmu.

LITERATURA

1. Kłopotliwe definicje i określenia.
2. Podmiotowość ponowoczesna
3. Autor czy skryptor - kim jest postmodernistyczny podmiot pisarski?
4. Gdzie jest człowiek? Postmodernistyczny humanizm, posthumanistyka.
5. Dekonstrukcja, interpretacja czy użycie tekstu? Jak czytać literaturę postmodernistyczną (i nie tylko)?
6. Dowartościowanie mniejszości - chwilowa fascynacja czy trwała zmiana?
7. Czy na postmodernistów w Polsce nadal trzeba polować?
8. Postmodernistyczne związki literatury z filozofią.
9. Relacje literatury modernistycznej i postmodernistycznej - kontynuacja, przewartościowania, inkluz? Co się dzieje z modernizmem?
10. Postmodernistyczna literatura, postmodernistyczna krytyka? Polska krytyka literacka wobec postmodernizmu, próby ustalenia kanonu.
FORMUŁA KONFERENCJI:
Konferencja będzie miała charakter paneli dyskusyjnych. Każdy z zakwalifikowanych uczestników zobowiązany będzie przesłać pełny tekst organizatorom w wyznaczonym terminie. Artykuł nie powinien przekroczyć 15 stron znormalizowanego maszynopisu. Zakwalifikowane na podstawie nadesłanych abstraktów osoby zostaną przydzielone do paneli dyskusyjnych zgodnie z tematyką prac. Członkowie każdego z paneli będą mieli obowiązek zapoznać się ze wszystkimi tekstami ze swojej tury, a w miarę możliwości ze wszystkimi zakwalifikowanymi przez organizatorów. Na ich podstawie odbędą się w ramach paneli tematycznych dyskusje prowadzone przez moderatora i pracownika naukowego. Nie przewidujemy możliwości ustnego referowania tekstów. 


Na każdy tekst przewidujemy ok. 20 minut rozmowy.

Teksty nadesłane przez autorów zostaną rozesłane do wszystkich uczestników, a w miarę możliwości i za zgodą autorów umieszczone tymczasowo na stronie internetowej do bezpośredniego wglądu osób trzecich, które zechcą wziąć udział w panelach. Po konferencji planujemy oddać teksty do recenzji i opublikować je w formie elektronicznej bądź papierowej. Objętość prac: do 15 stron znormalizowanego maszynopisu.
Termin nadsyłania abstraktów prac (250-500 słów) wraz z formularzem zgłoszeniowym: 21. 03. 2011 r. 
Decyzja o zakwalifikowaniu prac na konferencję: 28. 03. 2011 r.
Termin nadsyłania prac: 23. 05. 2011 r. 
Termin konferencji: 3 - 4. 06. 2011 r. 


Skrzynka konferencyjna, na którą prosimy nadsyłać zgłoszenia i teksty: postmodernizm.konferencja@
gmail.com

Opłata konferencyjna: 40zł


Kontakt:
historia sztuki – Marta Świetlik: marta@swietlik.pl
film – Michał Lesiak: michal-lesiak@o2.pl
literatura – Olga Szmidt: olga.szmidt@gmail.com


zaproszenie: http://www.marta.swietlik.pl/postmodernizm2.pdf
http://www.sendspace.pl/file/a6f93cf4a50f76e7dbcbc1e
formularz zgłoszeniowy: http://www.marta.swietlik.pl/index.php?option=com_aicontactsafe&view=message&layout=message&pf=1&Itemid=62