Numery czasopisma‎ > ‎KONFERENCJA‎ > ‎

O konferencji

Organizatorami studencko-doktoranckiej, naukowej konferencji interdyscyplinarnej
GDZIE JEST POSTMODERNIZM? są:

Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury UJ
Dyskusyjny Klub Filmoznawców UJ oraz
"Grupa Dyskusyjna" Sekcja Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki UJ


Konferencja odbędzie się 3 i 4 czerwca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obrady konferencyjne będą odbywały się w formie paneli dyskusyjnych. Każdy z zakwalifikowanych uczestników zobowiązany będzie przesłać pełny tekst organizatorom w wyznaczonym terminie.
Teksty nadesłane przez autorów zostaną wcześniej udostępnione, tak, aby każdy z uczestników i słuchaczy paneli mógł się z nimi zapoznać.
Zobacz TEKSTY DYSKUTOWANE PODCZAS KONFERENCJI

Na ich podstawie odbędą się w ramach paneli tematycznych dyskusje prowadzone przez moderatora i pracownika naukowego.
Zobacz PROGRAM

Patronat naukowy nad konferencją objął prof. dr hab. Ryszard Nycz

Opiekunami naukowymi są:
prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz
prof. dr hab. Grażyna Stachówna
dr hab. Andrzej ZawadzkiPodczas konferencji odbywać będą się  wydarzenia towarzyszące, na które także serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Skrzynka konferencyjna: postmodernizm.konferencja@gmail.com

Kontakt:
historia sztuki – Marta Świetlik: marta@swietlik.pl
film – Michał Lesiak: michal-lesiak@o2.pl
literatura – Olga Szmidt: olga.szmidt@gmail.com

 

 
Comments