Polisemia

CZASOPISMO NAUKOWE ANTROPOLOGÓW LITERATURY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Czym jest polisemia?

(z gr. polýsémos = wieloznaczny)

Wieloznaczność słów, wyrażeń, zdań lub innych składników wypowiedzi, zależna od zróżnicowania ich kontekstu oraz sytuacji użycia. (...) Taka plastyczność znaczeniowa znaków językowych zapewnia mowie możność tworzenia nieskończonej wielości informacji, a tylko w pewnych okolicznościach bywa źródłem nieporozumień i usterką stylu. Zdolność do zwielokrotniania znaczeń nowych jest szczególnie kultywowana i potęgowana w języku poetyckim, zwłaszcza przez tworzenie metafor oraz celowe wprowadzanie słowa w konteksty, które – inaczej niż w mowie praktycznej – uruchamiają równocześnie różne jego warianty znaczeniowe i nie pozwalają na dokonanie między nimi eliminującego wyboru (Słownik terminów literackich).

„Polisemia” (ISSN 2082-3053) to recenzowane czasopismo naukowe działające przy Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czasopismo założyli w 2010 roku członkowie Koła Naukowego Studentów Wiedzy o Kulturze, które obecnie działa pod nazwą Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury.

Pismo adresowane jest przede wszystkim do studentów i doktorantów kierunków humanistycznych, do których także kierujemy zaproszenie do współtworzenia czasopisma i publikowania na jego łamach. Informacje o przygotowywanych numerach umieszczane są w dziale Call for papers.

„Polisemia” od pierwszego numeru recenzowana jest przez pracowników naukowych cenionych uniwersytetów polskich i zagranicznych, w stopniu co najmniej doktora.

Czasopismo prowadzi również nabór esejów, tekstów krytycznych i recenzji do nowego działu MONTAŻE, będącego przestrzenią dyskusji o różnych zjawiskach kultury.

Czasopismo jest indeksowane w ICI Journals Master List database for 2019.


Facebook

Rada Naukowa Czasopisma

prof. dr hab. Aleksander Fiut (Katedra Historii Literatury Polskiej XX Wieku WP UJ)

dr Jerzy Franczak (Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ)

prof. dr Constantin Geambaşu (Wydział Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu w Bukareszcie)

Bożena Karwowska Ph.D. (Associate Professor in Department of Central, Eastern and Northern European Studies, University of British Columbia)

dr hab. Dorota Kozicka (Katedra Krytyki Współczesnej WP UJ)

Prof. dr Magdalena Marszałek (Slavische Literatur- und Kulturwissenschaft / Schwerpunkt Polonistik Universität Potsdam)

dr hab. Jakub Momro (Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ)

Joanna Niżyńska Ph.D. (Associate Professor in Department of Slavic and East European Languages and Cultures, Indiana University)

Bożena Shallcross Ph.D. (Professor in Department of Slavic Languages & Literatures, University of Chicago)

prof. Giovanna Tomassucci (Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica Università di Pisa)

prof. dr hab. Maciej Urbanowski (Katedra Krytyki Współczesnej WP UJ)

prof. dr hab. Teresa Walas (Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ)

dr hab. Andrzej Zawadzki (Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ)