Redakcja

Redakcja czasopisma

E–mail: redakcja@polisemia.com.pl


Redaktorka naczelna

mgr Karolina Koprowska

(Wydział Polonistyki UJ)

karolina.koprowska@polisemia.com.pl


Zastępczyni redaktorki naczelnej

dr Katarzyna Pasternak

(Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ)

katarzyna.pasternak@polisemia.com.pl


Redaktorzy

Agata Berniak-Klich

(Wydział Polonistyki UJ)

a.berniak-klich@polisemia.com.pl


mgr Sebastian Brejnak

(Wydział Polonistyki UJ)

sebastian.brejnak@polisemia.com.pl


mgr Magdalena Brodacka

(Wydział Polonistyki UJ)

magdalena.brodacka@polisemia.com.pl


mgr Agata Jaworska

(Instytut Orientalistyki UJ)

agata.jaworska@polisemia.com.pl


mgr Martyna Jeleń

martyna.jelen@polisemia.com.pl


mgr Sebastian Porzuczek

(Wydział Polonistyki UJ)

sebastian.porzuczek@polisemia.com.pl


mgr Małgorzata Tarnowska

(Wydział Polonistyki UW)

malgorzata.tarnowska@polisemia.com.pl


mgr Matylda Zatorska

(Kolegium Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Rzeszowski)

matylda.zatorska@polisemia.com.pl


Grafika

Stanisław Antoni Kazimierski


Wydawca

Uniwersytet Jagielloński

Wydział Polonistyki

ul. Gołębia 16, 31-007 KrakówRedaktorzy naczelni:

2010-2013 Olga Szmidt

2013-2016 Michał Koza

2016-2017 Łukasz Łoziński


Wcześniej redakcję współtworzyli: Joanna Barańska, Aleksandra Grzemska, Emilia Leszczyńska, Kamila Burchart, Katarzyna Gil, Dominika Kardaś, Ilona Klimek, Michał Koza, Magdalena Kunz, Łukasz Łoziński, Alicja Muller, Katarzyna Pawlicka, Katarzyna Prałat, Aneta Pudzisz, Paweł Rams, Paulina Sobczyk, Olga Szmidt, Katarzyna Twardowska i Ryszard Wołosiuk.