Redakcja

Redakcja czasopisma

E–mail: redakcja@polisemia.com.pl


Redaktorka naczelna

Wiktoria Kulak

(Wydział Polonistyki UJ)

wiktoria.kulak@polisemia.com.pl


Zastępczynie redaktorki naczelnej

dr Karolina Koprowska

(Wydział Polonistyki UJ)

karolina.koprowska@polisemia.com.pl


dr Katarzyna Pasternak

(Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ)


Redaktorzy

dr Magdalena Brodacka-Dwojak

(Wydział Polonistyki UJ)


Mateusz Michalski

(Wydział Polonistyki UJ)


Kacper Panek

(Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ)


Noemi Szafrańska

(Wydział Polonistyki UJ)


Kamil Trybek

(Wydział Polonistyki UJ)


mgr Matylda Zatorska

(Kolegium Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Rzeszowski)Grafika                     

Stanisław Antoni Kazimierski


Wydawca

Uniwersytet Jagielloński

Wydział Polonistyki

ul. Gołębia 16, 31-007 KrakówRedaktorzy naczelni:

2010-2013 Olga Szmidt

2013-2016 Michał Koza

2016-2017 Łukasz Łoziński


Wcześniej redakcję współtworzyli: Joanna Barańska, Agata Berniak-Klich, Aleksandra Grzemska, Emilia Leszczyńska, Kamila Burchart, Katarzyna Gil, Agata Jaworska, Dominika Kardaś, Ilona Klimek, Michał Koza, Magdalena Kunz, Łukasz Łoziński, Alicja Muller, Katarzyna Pawlicka, Sebastian Porzuczek, Katarzyna Prałat, Aneta Pudzisz, Paweł Rams, Paulina Sobczyk, Olga Szmidt, Małgorzata Tarnowska, Katarzyna Twardowska i Ryszard Wołosiuk.