Call for papers

Chorobopisanie

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do kolejnego numeru czasopisma naukowego „Polisemia” (1/2023), poświęconego CHOROBOPISANIU. Wydanie numeru będzie towarzyszyło organizowanej przez Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury konferencji pt. Chorobopisanie. Narracje maladyczne w literaturze i kulturze, która odbędzie się w dniach 24–26 maja 2023 roku.  


Nie ulega wątpliwości, że choroba od dawna jest bohaterką literacką, generatorką rozmaitych metafor i opowieści – wystarczy wspomnieć chociażby mitologię gruźlicy oraz jej wpływ na romantyczną literaturę i kulturę,  fascynację kojarzoną z kobiecym szaleństwem histerią w okresie belle époque czy uwikłanie chorób w mechanizmy społecznej stygmatyzacji. Doświadczenie choroby jako uniwersalne i wszechobecne rozpatrywane jest na gruncie rozmaitych dyscyplin: medycyny, biologii, filozofii socjologii, religii, antropologii kulturowej. Choroba podlega nie tylko biomedycznej, lecz także kulturowo-literackiej dyskursywizacji, wiąże się z poszukiwaniem adekwatnego wobec niej języka. W obrębie współczesnej humanistyki wyraźne jest zainteresowanie rozmaitymi gatunkami piśmiennictwa autobiograficznego, skoncentrowanymi zarówno na chorobie, jak i na dotkniętym chorobą podmiocie piszącym, który pod wpływem psychosomatycznego cierpienia dokonuje  reorientacji własnej tożsamości. Podążając za tymi spostrzeżeniami, pragniemy podjąć refleksję nad twórczym wymiarem choroby w ramach najnowszego numeru „Polisemii”.  


Proponujemy m.in. namysł nad następującymi zagadnieniami:  


Proponowana lista zagadnień nie wyczerpuje problematyki numeru, dlatego zachęcamy też do nadsyłania własnych propozycji. 


Teksty (wraz z bibliografią, abstraktem i słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim) prosimy przesyłać na adres e-mail redakcji (redakcja@polisemia.com.pl) do 29 maja 2023


Teksty należy przygotować zgodnie z wymogami edytorskimi zamieszczonymi na stronie pisma. 


Prowadzimy nabór zarówno artykułów do numeru tematycznego, jak i esejów, krótkich interpretacji i recenzji do działu Montaże. 

 


Queerowość

Zapraszamy do nadsyłania propozycji do kolejnego numeru czasopisma naukowego „Polisemia” (2/2023), poświęconego zagadnieniu QUEEROWOŚCI. Prowadzimy nabór zarówno artykułów do numeru tematycznego, jak i esejów, krótkich interpretacji i recenzji do działu Montaże. Zachęcamy również do zapoznania się z cfp numeru „Chorobopisanie” (1/2023).

 

Queer jest szeroką kategorią odnoszącą się do wszystkiego, co związane z nieheteronormatywnością. W jej zakres wchodzą kwestie związane z orientacją seksualną czy płcią kulturową. Konstytuuje się na odmienności podmiotu od powszechnie przyjętych norm. Buduje swoje zasady na idei różnorodności i prawie do samookreślenia. Aktualnie pojęcie queerowości nabiera coraz większego znaczenia w badaniach kulturowych czy literackich. Świadczy o nim choćby wydanie publikacji Dezorientacje. Antologia polskiej literatury queer, zawierającej fragmenty oraz całe utwory noszące ślady historii queeru w polskim piśmiennictwie od końca XVIII do początku XXI wieku. Coraz częściej sięga się po biografie pisarzy minionych wieków, aby odkrywać w nich przemilczane elementy queerowości, jak chociażby w ostatniej publikacji na temat Juliusza Słowackiego - Słowacki. Wychodzenie z szafy Marty Nowickiej. 


Proponujemy namysł nad następującymi zagadnieniami:  


Proponowana lista zagadnień nie wyczerpuje problematyki numeru, w związku z tym zachęcamy do nadsyłania swoich propozycji.  


Teksty (wraz z bibliografią, abstraktem i słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim) prosimy przesyłać na adres e-mail redakcji (redakcja@polisemia.com.pl) do 1 września 2023

Teksty należy przygotować zgodnie z wymogami edytorskimi zamieszczonymi na stronie pisma. Montaże - nabór ciągły

Zespół redakcyjny “Polisemii” zaprasza wszystkich zainteresowanych do nadsyłania tekstów do nowego działu MONTAŻE. Pragniemy stworzyć przestrzeń wspólnotową dla osób które niezmiennie porusza ta dziwna instytucja zwana kulturą. 

W dziale zamieszczać będziemy krótsze i dłuższe formy: eseje, teksty krytyczne, analizy tekstów kultury, rozmowy i recenzje książek, eseje wizualne, które w jakiś sposób mogą korespondować z powstającymi równolegle artykułami naukowymi [lub: z bieżącym numerem czasopisma]. Z zainteresowaniem zapoznamy się również z tymi tekstami, które nie wpisują się w aktualnie proponowany temat wydawniczy! 

Do działu Montaże przyjmujemy teksty, których długość nie przekracza 25 tys. znaków ze spacjami i przypisami dolnymi. Nadesłane propozycje przechodzić będą jedynie recenzję wewnętrzną (bez procedury double blind review).