Call for papers

Peryferie

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do kolejnego numeru czasopisma naukowego „Polisemia” (2/2022), poświęconego PERYFERIOM. Prowadzimy nabór zarówno artykułów do numeru tematycznego, jak i esejów, krótkich interpretacji i recenzji do działu Montaże.

Kategoria „peryferii” jest bardzo pojemna – może odnosić się do rozmaitych zjawisk, dziedzin i kontekstów życia, kultury, tożsamości, pamięci czy wspólnotowości. Konotuje to, co usytuowane poza „centrum”: oddolne, marginalne, mniejszościowe, niszowe czy lokalne/regionalne. Otwiera przestrzeń dla opartych na zasadzie dyferencjacji projektów kulturowych, tożsamościowych i pamięciologicznych; pozwala także na krytyczne ujęcia problematyzujące homogeniczny charakter narodowych wspólnot i literatur.

Proponowane obszary zainteresowań:

 • Kulturowe i geopolityczne pogranicza; pogranicze jako strefa kontaktu/konfliktu

 • Peryferia – centra; zależności centro-peryferyjne

 • Lokalność a procesy globalizacyjne

 • Peryferyjność jako strategia tożsamościowa

 • Dyskursy marginalizacji i wykluczenia, perspektywy mniejszości

 • Peryferie queerowe i genderowe; granice nienormatywości

 • Granice cielesności

 • Technokultury – na pograniczu technologii i kultury

 • Pogranicze jako kategoria estetyczna – pogranicza kanonów

 • Peryferyjność w literaturze (literatura wysoka a literatura popularna, zjawiska awangardowe, gatunkowe zmącenia, intertekstualne korespondencje)

 • Konteksty religijne zjawisk marginalnych

 • Pamięć peryferyjna a pamięć narodowa

Proponowana lista zagadnień nie wyczerpuje problematyki numeru, dlatego zachęcamy też do nadsyłania własnych propozycji.

Teksty (wraz z bibliografią, tytułem, abstraktem i słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim) prosimy przesyłać na adres e-mail redakcji (redakcja@polisemia.com.pl) do 1 czerwca.

Teksty należy przygotować zgodnie z wymogami edytorskimi.


Montaże - nabór ciągły

Zespół redakcyjny “Polisemii” zaprasza wszystkich zainteresowanych do nadsyłania tekstów do nowego działu MONTAŻE. Pragniemy stworzyć przestrzeń wspólnotową dla osób które niezmiennie porusza ta dziwna instytucja zwana kulturą.

W dziale zamieszczać będziemy krótsze i dłuższe formy: eseje, teksty krytyczne, analizy tekstów kultury, rozmowy i recenzje książek, eseje wizualne, które w jakiś sposób mogą korespondować z powstającymi równolegle artykułami naukowymi [lub: z bieżącym numerem czasopisma]. Z zainteresowaniem zapoznamy się również z tymi tekstami, które nie wpisują się w aktualnie proponowany temat wydawniczy!

Do działu Montaże przyjmujemy teksty, których długość nie przekracza 25 tys. znaków ze spacjami i przypisami dolnymi. Nadesłane propozycje przechodzić będą jedynie recenzję wewnętrzną (bez procedury double blind review).