Call for papers

May Day celebration in Moscow. Photo by Yuri Abramochkin, USSR, 1984

Blok wschodni - 28 lutego 2022


Zapraszamy do nadsyłania propozycji tekstów do kolejnego numeru czasopisma naukowego „Polisemia” (1/2022). Prowadzimy nabór zarówno artykułów do numeru tematycznego, jak i esejów, krótkich interpretacji i recenzji do działu Montaże.

Niniejszy numer „Polisemii” poświęcony zostanie BLOKOWI WSCHODNIEMU – zagadnieniom związanym z grupą komunistycznych państw pod dominacją Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz państw satelickich. Zachęcamy do zgłaszania tekstów dotyczących wszelakich przejawów kultury, tekstów literackich, kina, estetyki, zjawisk społeczno-kulturowych. Interesują nas nie tylko teksty o charakterze historycznym, ale również takie, które podejmą temat codzienności i twórczości w postkomunistycznym świecie.

W planowanym numerze pragniemy przyjrzeć się całemu blokowi wschodniemu, dlatego interesują nas nie tylko artykuły o charakterze komparatystycznym odwołujące się np. do problematyki kilku państw czy zjawisk na nie oddziałowujących, ale także teksty poświęcone specyfice jednego z wybranych państw.

Proponowane obszary zainteresowań:

 • Wschód – Zachód – zależności, napięcia, inspiracje,

 • socjalistyczna popkultura i jej gwiazdy; międzynarodowe gwiazdy demoludów,

 • architektura i sztuka realizmu socjalistycznego,

 • radziecki monolit i jego mniejszości – emancypacja mniejszości narodowych w ZSRR,

 • socjalistyczne wizje przyszłości w literaturze, kulturze i sztuce, a także wizje rozwoju ludzkiego gatunku,

 • lokalna różnorodność w dobie komunistycznej jednolitości,

 • dziedzictwo komunizmu,

 • problematyka gender w okresie komunizmu,

 • gender w postkomunistycznej rzeczywistości,

 • praktyki kulturowe proletariatu,

 • powidoki komunizmu – życie, kultura i sztuka w postkomunistycznym świecie.

Proponowana lista zagadnień nie wyczerpuje problematyki numeru, dlatego zachęcamy też do nadsyłania własnych propozycji.

Teksty (wraz z bibliografią, tytułem, abstraktem i słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim) prosimy przesyłać na adres e-mail redakcji (redakcja@polisemia.com.pl) do 28 lutego.

Teksty należy przygotować zgodnie z wymogami edytorskimi.


Montaże - nabór ciągły

Zespół redakcyjny “Polisemii” zaprasza wszystkich zainteresowanych do nadsyłania tekstów do nowego działu MONTAŻE. Pragniemy stworzyć przestrzeń wspólnotową dla osób które niezmiennie porusza ta dziwna instytucja zwana kulturą.

W dziale zamieszczać będziemy krótsze i dłuższe formy: eseje, teksty krytyczne, analizy tekstów kultury, rozmowy i recenzje książek, eseje wizualne, które w jakiś sposób mogą korespondować z powstającymi równolegle artykułami naukowymi [lub: z bieżącym numerem czasopisma]. Z zainteresowaniem zapoznamy się również z tymi tekstami, które nie wpisują się w aktualnie proponowany temat wydawniczy!

Do działu Montaże przyjmujemy teksty, których długość nie przekracza 25 tys. znaków ze spacjami i przypisami dolnymi. Nadesłane propozycje przechodzić będą jedynie recenzję wewnętrzną (bez procedury double blind review).