Dla autorów

Wymogi edytorskie

ARTYKUŁY DO NUMERU TEMATYCZNEGO


FORMAT TEKSTU

 • Objętość artykułu nie powinna przekraczać 1 arkusza wydawniczego (40 tys. znaków liczonych z przypisami dolnymi i spacjami), czyli ok. 15-20 stron maszynopisu wraz z bibliografią (12 pt, Times New Roman, odstęp 1,5);

 • Tekst wyjustowany, wcięcie akapitowe: 1,25 cm;

 • Prosimy o podanie afiliacji oraz dołączenie do tekstu tytułu, streszczeń (do 100 słów) oraz słów kluczowych (ok. 5) w języku polskim i angielskim;

 • Format przypisów: Times New Roman 10 pt, pojedynczy odstęp między wierszami, wyjustowane;

 • Prosimy o przesyłanie plików w formacie .doc lub .docx.


UKŁAD ARTYKUŁU

 • Imię i nazwisko Autora

 • Nr ORCID

 • Afiliacja (uczelnia)

 • Tytuł artykułu

 • Tekst właściwy

 • Bibliografia

 • Streszczenie w języku polskim

 • Słowa kluczowe w języku polskim (ok. 5)

 • Tytuł i streszczenie w języku angielskim

 • Keywords w języku angielskim (ok. 5)


DODATKOWE INFORMACJE

  • Tytuły przywoływanych dzieł zapisujemy kursywą, tytuły czasopism antykwą w cudzysłowie; cytaty mniejszą czcionką w osobnych akapitach; cytaty niewyodrębnione - podawane w tekście - zapisujemy w cudzysłowie;

 • opuszczenia: (…)

 • Zawsze podajemy tłumacza i redaktora.

 • UWAGA: Wszelkie znaki interpunkcyjne piszemy antykwą!


WZORY PRZYPISÓW

S. Rieger, Glenn Gould, czyli sztuka fugi, Gdańsk 1997, s. 127.

M. Popczyk, Berlin - miasto widzialnej nieobecności, w: Dylematy wielokulturowości, red. W. Kalaga, Kraków 2004, s. 248.

Ibidem, s. 253.

M. Głowiński, Realizm i demagogia, w: idem, Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej, Warszawa 1992, s. 10.

M. Popczyk, Berlin…, s. 252 (w przypadku odnoszenia się do tekstu autora, który w bibliografii pojawia się także jako autor innej publikacji).

M. Głowiński, op. cit, s. 12 (gdy odnosimy się do tekstu, który pojawił się wcześniej, a jego autor nie jest równocześnie twórcą innego tekstu zamieszczonego w bibliografii).

M. Benabou, Aneks ponownie, przeł. A. Wasilewska, „Literatura na Świecie” 2006, nr 1-2, s. 273.

P. Rodak, Wojna i zapis (o dziennikach wojennych),Teksty Drugie” 2005, nr 6, s. 40.

Przypisy do tekstów zamieszczonych w internecie:

Autor, tytuł (kursywą), adres strony, data odwiedzin, numer strony (jeżeli istnieje); np.:

K. Tomasik, Odkrycie Michała Głowińskiego, http://www.innastrona.pl/magazyn/bequeer/michal-glowinski-coming-out-autobiografia.phtml, 20 października 2010.


BIBLIOGRAFIA

(układ alfabetyczny, bez podziału na literaturę podmiotu i przedmiotu)

Berger J., Sposoby widzenia, tłum. M. Bryl, Poznań 1997.

Bukowski Ch., Noce Waniliowych Myszy. Wybór wierszy, tłum. M. Baran, L. Engelking, M. Kłobukowski, P. Madej, D. Rodziewicz, Warszawa 2014.

Markowski M.P., Derrida: filozofia czy literatura?, „Pamiętnik Literacki” 1996, nr 1, s. 75–109.

Szczęsna E., Cyfrowe remediacje figur , w: Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej, red. E. Szczęsna, Kraków 2015, s. 195–215.


RECENZJE/ESEJE DO DZIAŁU MONTAŻE


 • W dziale zamieszczamy krótsze i dłuższe formy: eseje, teksty krytyczne, analizy tekstów kultury, rozmowy i recenzje książek, eseje wizualne, które w jakiś sposób mogą korespondować z powstającymi równolegle artykułami naukowymi [lub: z bieżącym numerem czasopisma]. Z zainteresowaniem zapoznamy się również z tymi tekstami, które nie wpisują się w aktualnie proponowany temat wydawniczy!

 • Długość recenzji/eseju nie powinna przekraczać 25 tysięcy znaków liczonych z przypisami dolnymi i spacjami (ok. 9-10 stron);

 • Prosimy o przesyłanie plików w formacie .doc lub .docx.

 • Nadesłane propozycje przechodzić będą jedynie recenzję wewnętrzną (bez procedury double blind review).