Program

Uwaga! Obrady konferencyjne będą się odbywać w dwóch blokach i dwóch miejscach jednocześnie. Prosimy o sprawdzenie lokalizacji interesującego Państwa panelu.

PIĄTEK 3 CZERWCA

UL GRODZKA 64, SALA 302 UL. GRODZKA 53, SALA 40

9:00 – 9:45 WYKŁAD INAUGURACYJNY

10:00 – 11:30 PANEL I

„Il n’y a pas de hors-texte” - interpretacje postmodernistycznych tekstów kultury

Moderator: Olga Szmidt

mgr Iwona Morozow (UWr) - W kręgu „tykającej pomarańczy” – jeszcze raz o postmodernistycznej „zarazie” w kinie.

Olga Słowik (UJ) - Milan Kundera jako debiutujący prozaik – (post)modernista?

Martyna Wielewska (UG) - Czy tzw. powieść postmodernistyczna jest próbą odpowiedzi na tzw. kryzys powieści?

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 PANEL III

Antropologiczne problemy literatury

Moderator: mgr Justyna Tabaszewska

mgr Aleksandra Buba (UWr) - Pomiędzy antropologią a literaturą – „Samba z bogami” Leszka Kolankiewicza.

Daria Trela (UŚ) - Twórca – uobecnienie – ekonomia. W poszukiwaniu straconego autora.

Mateusz Witkowski (UG) - Postmodernistyczna narracja historyczna na przykładzie twórczości Andrzeja Barta.

Ryszard Wołosiuk (UJ) – Ślad, list, obecność. Kategoria odcisku w wierszu „Pan Elliot Tischler” Stanisława Barańczaka.

13:30 – 15:00 Przerwa obiadowa

15:00 – 16:30 PANEL V

„Wariacje na postmodernizm”

Moderator: Andrzej Probulski

mgr Michał Lesiak (UJ) - Depesze i migawki z Międzystrefy. "Nagi Lunch" Williama Burroughsa a "Nagi lunch" Davida Cronenberga.

mgr Katarzyna Matóg (UWr) - Wampiry są wśród nas – literacki i filmowy obraz wampiryzmu przełomu XX i XXI wieku

mgr Amelia Wichowicz (UJ) – Post-slasher, czyli postmodernistyczny wariant slashera.

10:00 – 11:30 PANEL II

Symulakryzacja w sztukach wizualnych

Moderator: Wiktoria Kozioł

Jan Piotr Cieślak (UJ) - Symulacja a Desymulacja w sztuce – szkic.

Anna Filipowska (UJ) - Symulakrum i symulakra. Wpływ teorii Baudrillarda na sztuki wizualne.

mgr Ewelina Mykicka (UJ) - Poznajmy się. Między teorią symulakrum a portretem. "Portrety" Anety Grzeszykowskiej i "Portrety" Thomasa Ruffa.

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 PANEL IV

Podróże w czasie i przestrzeni

Moderator: mgr Michał Lesiak

mgr Dawid Głownia (UJ) - Sprawa Akō a „Chushingura”, fakty a przedstawienia: filmowe (re)interpretacje historii 47 wiernych roninów.

Piotr Gorliński-Kucik (UŚ) - Symulakr Haile Selassie. O postmodernistycznym Kapuścińskim.

Piotr Kawulok (UJ) - Nie tylko Pamuk. Powieść turecka a postmodernizm

Paweł Świerczek (UŚ) - Anurag Kashyap – autor w Bollywood?

SOBOTA 4 CZERWCA

UL GRODZKA 64, SALA 302 UL. GRODZKA 53, SALA 40

10:00 – 11:30 PANEL VII

Metarefleksje.

Moderator: mgr Maria Kobielska

Paweł Biliński (UG) - Kino (ciągle) mówi o kinie. Filmy autotematyczne ostatniego dziesięciolecia.

Katarzyna Gil (UJ) - „Podwójna wygrana jak nic" Raymonda Federmana - postmodernistyczny humanizm w formie i treści.

Maciej Jakubowiak (UJ) - Postać zagubiona w fikcji.

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 PANEL IX

Literatura – filozofia – podmiotowość.

Moderator: mgr Przemysław Tacik

Aneta Jałocha (UJ) - Opowiadać znaczy tworzyć siebie. Postmodernistyczne strategie w filmie „Dym" Paula Austera i Wayne'a Wanga.

Damian Luty (UAM) - Literatura postmodernistyczna a minimalizacja ambicji filozoficznych w drugiej połowie XX-go wieku.

Michał Sowiński (UJ) - „Jeśli jestem...” - podmiot słaby w prozie Magdaleny Tulli.

Olga Szmidt (UJ) – Podmiot tekstowy w „Przezroczystości” Marka Bieńczyka.

13:30 – 15:00 Przerwa obiadowa

15:00 – 16:30 PANEL XI

Kłopoty z modernizmami – redefinicje.

Moderator: mgr Karina Jarzyńska

Dominik Antonik (UJ) - Twórczość Brunona Schulza jako krytyczne przewartościowanie „rzeczywistości”.

Paweł Grad (UW) - „Słowo jedno znaczące"? Problem podmiotowości ponowoczesnej w dziele Czesława Miłosza.

mgr Marcin Januszewski (UG) - Depresja dyskursu, czyli między sublimacją a paranoją. Modernizm i postmodernizm w świetle teorii psychoanalitycznej Julii Kristevej.

17:00 DYSKUSJA

ul. Grodzka 64, aula im. Jana Błońskiego

10:00 – 11:30 PANEL VIII

Seksualizacja dyskursu - zmagania z postfeminizmem

Moderator: Katarzyna Trzeciak

Wiktoria Kozioł (UJ) - Postmodernizm a sztuka krytyczna. (Nie)udana próba wpływu na rzeczywistość

Karolina Plinta (UJ) - Atak śniegu! Polityczność natury w sztuce Agnieszki Kurant jako krytyka (post)modernistycznego modelu kultury.

Marta Świetlik (UJ) - (Post)feministyczne trawestacje. O dziewczyńskich zabawach artystek ostatniej dekady.

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 PANEL X

Kino przeszłości, kino kobiet.

Moderator: mgr Ewa Opałka

Elżbieta Drozdowska (KUL) - Strategie postmodernistyczne w "Godzinach" Stephena Daldry'ego

Olga Słowiakowska (UJ) - Pomiędzy tradycją a postmodernizmem: konstruowanie "nowej przeszłości" w filmach Pedro Almodóvara.

Artur Zaborski (UJ) - Wygrana gra w klasy, czyli jak przedstawicielki ancien régime'u pokonały régime moderne. O kobietach w „Rewersie” Borysa Lankosza.

ZOBACZ:

TEKSTY OMAWIANE PODCZAS KONFERENCJI

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE