PERYFERIE

Numer 2/2022 (28) 

TEMAT NUMERU

Justyna Czupiłka

Homo aestheticus i homo melancholicus – dwa oblicza człowieka zlokalizowanego na styku teraźniejszości i przyszłości

MONTAŻE