O konferencji

Organizatorami studencko-doktoranckiej, naukowej konferencji interdyscyplinarnej

GDZIE JEST POSTMODERNIZM? są:

Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury UJ

Dyskusyjny Klub Filmoznawców UJ oraz

"Grupa Dyskusyjna" Sekcja Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki UJ

Konferencja odbędzie się 3 i 4 czerwca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obrady konferencyjne będą odbywały się w formie paneli dyskusyjnych. Każdy z zakwalifikowanych uczestników zobowiązany będzie przesłać pełny tekst organizatorom w wyznaczonym terminie. Teksty nadesłane przez autorów zostaną wcześniej udostępnione, tak, aby każdy z uczestników i słuchaczy paneli mógł się z nimi zapoznać.

Zobacz TEKSTY DYSKUTOWANE PODCZAS KONFERENCJI

Na ich podstawie odbędą się w ramach paneli tematycznych dyskusje prowadzone przez moderatora i pracownika naukowego.

Zobacz PROGRAM

Patronat naukowy nad konferencją objął prof. dr hab. Ryszard Nycz

Opiekunami naukowymi są:

prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz

prof. dr hab. Grażyna Stachówna

dr hab. Andrzej Zawadzki

Podczas konferencji odbywać będą się wydarzenia towarzyszące, na które także serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Skrzynka konferencyjna: postmodernizm.konferencja@gmail.com

Kontakt:

historia sztuki – Marta Świetlik: marta@swietlik.pl

film – Michał Lesiak: michal-lesiak@o2.pl

literatura – Olga Szmidt: olga.szmidt@gmail.com