GDZIE JEST POSTMODERNIZM? (II)

Numer 1/2012 (8)

15 kwietnia 2012


Artykuły publikowane w niniejszym numerze stanowią wybór z konferencji naukowej Gdzie jest postmodernizm? zorganizowanej przez Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury UJ, Dyskusyjny Klub Filmoznawców UJ oraz "Grupę Dyskusyjną" Sekcję Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki UJ. Konferencja odbyła się 3 i 4 czerwca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
(Ostatnia aktualizacja: 15 kwietnia 2012)