KRZYK MODY

Numer 1/2017 (17)

30 września 2017


Artykuły badawcze zebrane w numerze są poszerzonymi wersjami wybranych referatów wygłoszonych na ogólnopolskiej konferencji naukowej Krzyk mody, która odbyła się w dniach 13-14 maja 2016 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury.