Fetysze

Numer 2/2016 (16)

30 grudnia 2016

MOC ZAMIESZKUJE MATERIĘ - WYWIAD z prof. dr. hab. ANDRZEJEM SZYJEWSKIM o źródłach pojęcia fetyszyzmu i jego współczesnym kształcie

TEKSTY BADAWCZERecenzenci w roku 2016:

  • prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM)

  • dr hab. Roma Sendyka (Wydział Polonistyki UJ)

  • dr hab. Krzysztof Zajas, prof. UJ (Wydział Polonistyki UJ)

  • dr Anna Róża Burzyńska (Wydział Polonistyki UJ)

  • dr Jerzy Franczak (Wydział Polonistyki UJ)

  • dr Martyna Kowalska (Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ)

  • dr Anna Marchewka (Wydział Polonistyki UJ)


Redakcja: Joanna Barańska, Kamila Burchart, Aleksandra Grzemska, Ilona Klimek, Karolina Koprowska, Emilia Leszczyńska, Łukasz Łoziński, Katarzyna Pasternak, Katarzyna Pawlicka, Katarzyna Prałat, Aneta Pudzisz, Katarzyna Twardowska