PRZESZŁOŚĆ

Numer 2/2017 (18)

REDAKCJA:

Dominika Kardaś, Karolina Koprowska, Emilia Leszczyńska, Łukasz Łoziński, Katarzyna Pasternak, Katarzyna Pawlicka


RECENZENCI W ROKU 2017:

 • prof. dr hab. Andrzej Sulikowski, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego

 • dr hab. prof. nadzw. UŁ Arkadiusz Morawiec, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

 • dr hab. Beata Gontarz, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego

 • dr hab. Maria Hussakowska-Szyszko, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • dr hab. Dorota Kozicka, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • dr hab. Małgorzata Sacha, Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • dr hab. Małgorzata Stępnik, Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie

 • dr Anna Róża Burzyńska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • dr Jerzy Franczak, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • dr Renata Iwicka, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • dr Karina Jarzyńska, MOCAK

 • dr Ewa Kamińska, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • dr Michał Krawczak, Instytut Teatru i Sztuki Mediów UAM

 • dr Maria Kobielska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • dr Tomasz Kunz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • dr Katarzyna Marak, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 • dr Anna Pekaniec, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • dr Joanna Stolarek, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 • dr Monika Świerkosz, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • dr Justyna Tabaszewska, Instytut Badań Literackich PAN

 • dr Anna Włodarczyk, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • dr Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak, Instytut Zarządzania Wiedzą i Komunikacją Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach


KOREKTA:

Bernard Chrunik, Adam Kałuża, Maria Król, Tadeusz Sobczyk, Aleksandra Drewniak, Urszula Żupnik