STRACH

Numer 2/2018 (20)

RECENZENCI W ROKU 2018:

 • prof. zw. dr hab. Włodzimierz Bolecki, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

 • dr hab. Prof. UMK Violetta Wróblewska, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • dr hab. Paweł Majewski, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 • dr hab. Iwona Węgrzyn, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • dr hab. Paweł Tański, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • dr hab. Jerzy Franczak, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • dr hab. Marta Tomczok, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 • dr hab. Andrzej Juszczyk, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • dr Jowita Guja, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • dr Piotr Gorliński-Kucik, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 • dr Anita Jarzyna, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

 • dr Liliana Kalita, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego

 • dr Michał Kłosiński, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 • dr Łukasz Książyk, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

 • dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

 • dr Maria Pleskaczyńska, Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 • dr Patryk Szaj, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 • dr Anna Róża Burzyńska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego