BIO-ŚWIATY

Numer 2/2019 (22)

31 grudnia 2019

RECENZENCI W ROKU 2019:

prof. dr hab. Paweł Dybel, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny

prof. dr hab. Andrzej Skrendo, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Szczeciński

dr hab. prof. AP Katarzyna Jerzak, Akademia Pomorska w Słupsku

dr hab. prof. UŚ Beata Mytych-Forajter, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski

dr hab. prof. UJ, Bartłomiej Dobroczyński, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Paweł Tański, prof. UMK, Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. Magdalena Horodecka, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański

dr Anita Jarzyna, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

dr Magdalena Kokoszka, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski

dr Agnieszka Trześniewska-Nowak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr Joanna Łapińska

dr Agnieszka Podruczna, Zakład Studiów Postkolonialnych i Literatur Podróżniczych UŚ

dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Uniwersytet Warszawski

dr Michał Pospiszyl, Zakład Filozofii Polityki, ISP PAN

dr Aleksandra Szwagrzyk-Dalasińska, Fundacja Emic

dr Agnieszka Grzelak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy