Szaleństwo

Numer 2/2021 (26)

TEMAT NUMERU

MONTAŻE

RECENZENCI W ROKU 2021:

dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr hab. Maciej Duda prof. US, Instytut Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego

dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

dr hab. Barbara Czarnecka, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

dr Magdalena Gajewska Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii

dr Patryk Szaj, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

dr Katarzyna Szopa, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr Katarzyna Taczyńska, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego