BÓL / CIERPIENIE

Numer 2/2020 (24)

30 grudnia 2020

TEMAT NUMERU

MONTAŻE

RECENZENCI W ROKU 2020:

prof. dr hab. Ewa Graczyk, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Gdański

dr hab. prof. UP Marzenna Jakubczak, Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytet Pedagogiczny

prof. dr hab. Janusz A. Majcherek, Uniwersytet Pedagogiczny

prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab Marcela Kościańczuk prof. UAM, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr hab. Izabela Kowalczyk, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

dr Irena Chawrilska, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Gdański

dr Anna Chromik, Katedra Literatur Anglojęzycznych Uniwersytet Pedagogiczny

dr Karolina Cynk, Instytut Nauk Socjologicznych Uniwersytet Rzeszowski

dr Stanisław Dłuski, Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytet Rzeszowski

dr Sławomir Drelich, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Karol Hryniewicz, Wydział Polonistyki Uniwersytet Warszawski

dr Marta Kania, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytet Jagielloński

dr Mariusz Pisarski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

dr Weronika Rokicka, Wydział Orientalistyczny Uniwersytet Warszawski

dr Monika Żółkoś, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Gdański